Solar redusere CO2-utslipp

 
Solar redusere CO2-utslipp

 

 

 

I dag, reduserer solcellepaneler fra våre leverandører CO2-utslippene med mer enn 13.000 tonn per år.

I de senere årene, CO2 utslippet rolle i global oppvarming, fikk mye oppmerksomhet. Været hele verden er stadig mer og mer ekstrem - et klart bevis på at endringen kommer og at vi sannsynligvis har bare sett begynnelsen. Brenning av fossile brensler som kull og gass til oppvarming og elektrisitetsproduksjon, en stor emitter av CO2 i atmosfæren og bidrar sterkt til forverre problemet.

Ved å bruke fornybare energikilder som solenergi, vindkraft, bølge og geotermisk energi og beslektede teknologier - vi kan direkte bidra til å redusere CO2-utslipp. I gjennomsnitt betyr produksjon av 1 kWh energi produsert av en kullkraftverk, utslipp av 1 kg CO2. Brukte gass produseres gjennomsnittlig 450gram CO2 ved produksjon av en kWh energi.

I en gjennomsnittlig husholdning er det oppvarming av varmt vann - nei dette blir brukt til oppvarming, for 30% av husholdningenes samlede CO2-utslipp. Ved å installere et solsystem kan du gjenopprette oppvarming på mellom 50-70% av det varme vannet husholdningen bruker, og dermed redusere husholdningenes CO2-utslippene med mer enn 20%.