6 viktige ting

1.    Sol er en miljøvennlig og svært billig varmekilde, men det vil ikke være i stand til å levere 100% av oppvarmingskostnadene.

 

2.    Solvarme har dessverre den egenskapen at det er mest sol når man trenger det minst. Det kan delvis kompenseres ved å installere en akkumulator tank for å oppbevare varmen. Ved å kjøpe en oppbevarings tank kan man lagre overskuddsvarmen og heller bruke den på f. eks oppvarming av gulv, svømmebasseng, spa/bad, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Eller hva med å grave noen store rør under drivhus eller vinterhage (Hvis du har en slik) Lagring av varmt vann vil holde temperaturen oppe om natta.

3.    Det er ikke mulig å foreta nøyaktige beregninger av hvor mye enkeltpersoner kan spare på å sette opp et solvarmeanlegg. Det er mange faktorer som må være kjent og andre kan variere. Etter 1 års dokumentert testing spares ca. 70% av kostnadene for oppvarming av vann og 30% av den totale oppvarmingen regningen. Dette er selvfølgelig forutsatt at systemet er konstruert og dimensjonert riktig.

 

4.    For å få mest mulig ut av ditt solanlegg er det fult mulig å bruke overskuddsvarmen som man har om sommeren, til for eksempel gulvvarme eller et svømmebasseng.

 

5.    En kombinasjon av varmepumpe og solenergi er miljømessige og økonomiske lønnsomt.

 

6.    Solvarmesenteret gir garanti for høy kvalitet til meget lave priser. Våre produkter og instrukser blir optimalisert og målrettet mot "Gjør-det-selv" kunden. Solvarme Senteret er best og billigst.