Oftest stilte spørsmål om solenergi

 

1. Er Solvarme et reelt alternativ til eksempelvis elektrisitet eller oljefyr? 
 
Solvarme skal ikke oppfattes som et 100% alternativ til andre energikilder, men derimot som et supplement. Der vil være dager, hvor solvarmen ikke kan levere tilstrekkelig energi, fordi der er for lite sollys. Måler vi derimot over en 12 måneders periode, vil et korrekt dimensjonert solvarmeanlegg kunne dekke 60-70 % av en husstands behov for varmt vand. I den forbindelse er det verd at huske på, at produksjonen av varmt vand er det mest energikrevende i en husstand. Det er ikke realistisk at satse på en højere procentvis dækning for solvarme. Dette skyldes, at der vil der være alt for meget overskydende varmt vand om sommeren. Har man muligheden for det, giver det rigtig god mening at benytte overskudsvarmen om sommeren til for eksempel gulvvarme eller et svømmebassin. Solvarmesystemer fra Dansk Solvarme leveres med den nyeste kontrolteknologi, der automatisk sørger for, du altid har den ønskede temperatur på dit varme vand - uafhængigt af vejret.
 
2. Hvor hurtigt vil min investering være tjent hjem? 
Det er vanskeligt at lave et nøjagtigt regnestykke, da resultatet er afhængig af prisen på din nuværende energikilde - og til en vis grad hvor meget solen skinner i perioden. Man kan som tommelfingerregel sige, at hvis en normal husstand bruger ca. 25 % af sit energiforbrug på varmt vand, vil investeringen være tjent hjem på 4-5 år. I solvarmesystemets levetid vil du helt sikkert opnå en betragtelig besparelse.
 
3. Kan en solfanger fra Dansk Solvarme benyttes i områder med koldt klima?
Ja. Solfangerne fra Dansk Solvarme kan benyttes under temperaturer helt ned på -30 grader celcius, selvom ydelsen naturligvis er kraftigt reduceret under så ekstreme vilkår. Under en normal dansk vinter vil solvarmesystemet stadig bidrage positivt til at reducere varmeregningen.
 
4. Hvad sker der hvis et af solrørene bliver defekt? 
For det første er glasset i solrørene af en meget stærk type, der ikke bare lige går itu. Skulle uheldt være ude, kan hvert rør nemt skiftes hver for sig. Rørene er ikke ret dyre og kan købes direkte på denne hjemmeside. Din solfanger vil stadig fungere, selv om et eller flere rør er defekte. Er et ud af 20 rør defekt, betyder det, at ydelsen er 5 % ringere.
 
5. Vil en solfanger også kunne levere varmt vand på en overskyet dag? 
Ja. Ydelsen bliver naturligvis reduceret - men en af de mange fordele med solrørene fra Dansk Solvarme er, at de opsamler varme ved både sol og UV-stråling. Disse stråler er også til stede, når det er overskyet - naturligvis i reduceret antal, men de er der. Hvis solvarmen ikke kan levere tilstrækkelig energi til at opvarme dit vand, træder automatikken til - det er med andre ord ikke noget, du skal tænke på i det daglige.
 
6. Kan jeg bruge en solfanger sammen med mit nuværende varmtvandssystem? 
I de fleste tilfælde er svaret ja. Hvis dit nuværende system ikke giver mulighed for at tilkoble solvarmeanlægget, kan det blive nødvendigt at installere en ny eller ekstra tank. Denne tank benyttes så til at forvarme vandet, inden det lukkes ind i den oprindelige tank.
 
7. Er en solfanger meget synlig på taget? 
Hvis kun panelerne monteres på taget, vil de normalt være rimelig neutrale. Har man mulighed for det, kan man eventuelt overveje at montere solfangere i haven eller i et skel, hvor siderne kan skjules med beplatning. En tredje mulighed er at benytte et fladt garage- eller udhustag. Alle vores paneler er meget tynde. Du bør under alle omstændigheder undersøge med din lokale tekniske forvaltning (kommune), om der skulle være nogle restriktioner.
 
8. Kan en solfanger fra Dansk Solvarme monteres på en plan overflade? 
Ja, ved at benytte vores rustfri stillads til montage på plane flader. Bemærk venligst at standardpaneler skal monteres med en hældning på mindst 20 grader, for at varmerørene fungere optimalt. Hvis du med spørgsmålet mente, om selve solfangeren kan monteres fladt, er svaret nej for den normale solrørstype, men ja for den type, der hedder U-type.
 
9. Hvordan beskytter jeg mit solvarmesystem ved frostgrader? 
I Danmark skal vandet der cirkulerer i solvarmesystemet tilsættes antifrostvæske. Den nemmeste metode for at hindre, systemet fryser til, er at benytte en kontrolenhed, der giver mulighed for at indstille en minimumtemperatur. Det betyder, at såfremt temperaturen i manifolden kommer under eksempelvis 5 grader celcius, vil pumpen starte og cirkulere vand, som den tager fra bunden af opbevaringstanken.
 Pumpen vil kun køre, når der er behov for det. Det anbefales dog - og er umiddelbart både mere sikkert og hensigtsmæssigt - at tilsætte vandet i det lukkede system noget glycol for at hindre frostskader.
 
10. Kan en solfanger forårsage brand i varmt og tørt vejr? 
Nej. Alle komponenterne i solfangerne fra Dansk Solvarme er godkendt til høje temperaturer og er ikke brændbare. Selv ved meget kraftigt sollys, og når cirkulationspumpen er standset, vil panelet ikke kunne antændes eller afgive gnister. Langt de fleste materialer er aluminium, rustfrit stål, glas og glasuld. Manifoldens udtag skal dog altid forsynes med en temperaturstyret ventil, der åbner når/hvis temperaturen overstiger 99 grader celcius.
 
11. Kan en solfanger opvarme vandet til en tilstrækkelig høj temperatur? 
Ja, i godt vejr kan vores solpaneler hæve temperaturen helt op til kogepunktet. Generelt er dette ikke nødvendigt og systemet skal derfor dimensioneres således det yder en daglig temperatur stigning på 25-30oC om sommeren. At dimensionere et system til privat brug som hæver temperaturen på koldt vand med up til 60oC på en enkel dag, giver ingen mening. Dette vil blot betyde at såfremt det varme vand ikke er benyttet en dag - vil systemet næste dag ikke kunne komme af med varmen, begynde at koge og lukke det overskydende varme vand ud via overtryksventilen. Dette er spild af både vand og energi. Et solvarme system skal dimensioneres med fornuft. Du kan også overveje at investere i en ekstra tank hvis du fx. har gulvvarme. Herved vil solpanelet blive udnyttet optimalt.
 
12. Hvilken vedligeholdelse er påkrævet for en solfanger? 
Under normale omstændigheder kræver systemet ingen vedligeholdelse. Grundet rørenes udformning og hældning bør regn og blæst holde solfangeren ren. Et defekt rør skal naturligvis udskiftes. Dette er en billig og meget nem opgave. Enhver "handy" person kan udføre denne opgave. Man skal naturligvis udvise den nødvendige omhu og sørge for tilstrækkelig sikkerhed, såfremt man skal op på et tag.
 Solfangere fra Dansk Solvarme er designet således, at systemet stadig fungerer, hvis et eller flere solrør er defekte - naturligvis med reduceret effektivitet til følge.
 
13. Kan et system fra Dansk Solvarme benyttes til at opvarme en større mængde varmt vand? 
Ja. Solfangere fra Dansk Solvarme kan monteres i serie eller parallelt og kan således producere store mængder varmt vand til for eksempel en skole, hotel, fabrik eller lignende. Der er ikke nogen grænse for, hvor mange paneler man kan sætte sammen. Dog skal man være opmærksom på, at der ikke må seriemonteres mere end 150 solrør i serie, da vandet ellers vil koge.
 
14. Kan jeg opvarme mit svømmebasin eller spabad med en solfanger fra Dansk Solvarme? 
Vores solfangere er af typen, der indsamler varmen fra solen med høje temperaturer. Det er perfekt at benytte solvarme til eksempelvis spabade, da der ønskes en høj temperatur på et begrænset antal liter vand.
 Solvarme er også et perfekt supplement til at opvarme et svømmebassin. Man skal bare være klar over, at solvarme sjældent vil kunne benyttes alene - medmindre der selvfølgelig er tale om et udendørs bassin om sommeren. Hvis solvarme kan hæve temperaturen her med få grader, er der sparet meget elektricitet. Det kræver mange paneler at hæve temperaturen i et stort udendørs bassin - men når først anlægget er monteret, er det derefter stort set gratis.
 
15. Er solrør mere effektive end de flade pladesolfangere? 
Når man sammenligner de maksimale ydeevner, kan det umiddelbart se ud, som om der stort set ingen forskel er på pladesolfangere og rørsolfangere. Faktisk kan nogle målinger give indtryk af, at en pladesolfanger har højere effektivitet. Dem der gerne vil sælge de flade solfangere glemmer dog ofte at oplyse, at de målinger de fremlægger er udført under forhold, hvor der ikke har været noget varmetab. Og netop varmetab er den store svaghed ved de flade solfangere. Når der måles på ydelsen over eksempelvis 12 måneder, vil solrør fremstå som de klart mest effektive. De vigtigste punkter er følgende:
 
1. På grund af den runde form et solrør har, vil solrøret effektivt kunne opsamle langt mere solenergi i løbet af en dag end en pladesolfanger. Den flade solfanger opnår kun sin topydelse i de få timer om dagen, hvor vinklen på solens stråler og solfangeren er optimal, herefter falder ydelsen markant. Der er i begge tilfælde tale om passive solfangere, der er fastmonteret (som 99,9% af alle solfangere i verden er) og ikke har nogen form for automatik, som selv følger solen i løbet af dagen.
 
2. Under produktionen af et solrør suges luften ud af røret, inden det forsegles. Dette reducerer i væsentlig grad ledeevnen og dermed varmetabet fra det inderste af varmerøret. Som følge deraf har vind og kolde temperaturer langt mindre effekt på solrør end på flade paneler. Princippet kendes fra en udestue om vinteren. Hvis der er monteret termovinduer (der også er lufttomme for at opnå god isolering - når en termorude punkterer, er den ikke længere lufttom), kan der blive meget varmt, selv om sneen ligger højt og vinden suser om ørerne. Bare solen skinner.
 
3. Solrør er langt mindre udsatte for risikoen for frostskader end pladesolfangere er.
 
4. Solrør er meget stærke og langtidsholdbare - skulle uheldet være ude, kan enhver handymand eller -kvinde hurtigt og nemt skifte røret selv. Hvis en pladesolfanger går i stykker, skal hele panelet som regel udskiftes.
 
5. Solrør har, sammenlignet med solpaneler, en langt højere evne til at opsamle solens UV-stråler. Dette betyder, at solrør stadig opsamler varme, selv om der er overskyet eller selv regnvejr (der skal stadig benyttes en anden energikilde som backup).
 
6. Grundet de forskellige fordele som en rørsolfanger har frem for en pladesolfanger, kan man oftest benytte en mindre rørsolfanger og opnå samme resultater. For eksempel: En gennemsnitlig husstand på 4-5 personer vil normalt have behov for en 250-300 L vandbeholder. I Danmark skal man have en solfanger på mellem 30 og 60 rør for at kunne få gratis varmt vand hele sommeren samt et betragteligt tilskud til det varme vand resten af året.
 Et spring på 30 rør kan syntes voldsomt - men det vil næsten være umuligt at sige det mere præcist uden at blive useriøs. Behovet kan dels variere meget fra famile til familie. Størrelsen af opsamlingsbeholderen har betydning, og endelig har det betydning, om solfangeren er monteret optimalt mod syd og i den rette hældning.
 
7. De flade plade solfangere kan producere lige så meget energi som en solfanger baseret på solrør - men generelt kun under meget solrige og varme betingelser på grund af det før omtalte varmetab. Når der måles over et år, vil de fleste tests vise, at solrør er mellem 25 % og 40 % mere effektive end pladesolfangere per m².
 
16. Hvilken type solfanger er det bedste køb? 
Når du skal vælge hvilken type solfanger, der passer bedst til dine behov, er det væsentligst at kigge på, hvad det koster at producere en enhed "energi" i stedet for at kigge på ydelse under usædvanlige forhold. På trods af en given solfanger har en højere indkøbspris end en anden, er det muligt, at solfangeren med den højeste pris er det bedste køb. For hvis solfanger A leverer 20 % mere varme end solfanger B, men solfanger A koster 30 % mere, vil solfanger B levere flere kWh per investeret krone end A.
 Der er naturligvis mange andre forhold, der skal tages i betragtning herunder: Hvordan er kvaliteten af resten af systemet, styring, pumper, tank osv. Hvordan er monteringen udført. Et solvarmesystem fra Dansk Solvarme er gennemafprøvet og meget hurtigt at montere. Det kan betyde en forskel på flere tusinde kroner, hvis du skal have professionelle til at montere for dig og tiden går. Vi har ofte set en meget stor forskel i montageprisen på vores systemer og konkurrenternes.
 
17. Hvor kraftig er solstrålingen i det område, jeg bor i? 
Klik her for at komme til siden hvor du kan se alle oplysninger om vejrforholdende inklusiv solskinstimer i dit område.
 
18. Hvor kan jeg købe en solfanger fra Dansk Solvarme? 
Dansk Solvarme sælger kun sine produkter over nettet på nærværede hjemmeside.
 
19. Kan solfangere fra Dansk Solvarme benyttes i et trykløst system? 
Ja. "End port"-versionen af vores solfangere passer perfekt til et trykløst såkaldt Drainback-system. Vi bliver ofte spurgt om, hvorvidt solfangeren ikke vil blive ødelagt, når pumpen slukker og systemet stagnerer i kraftigt sollys - nej, der sker ingen skade, fordi hele systemet simpelthen er designet til netop denne situation. Man skal derimod rette sin opmærksomhed på den isolering, der benyttes på rørene - nærmere at den kan klare de høje temperaturer.